Numerele TelVerde: 0800 67 20 31 - linie telefonică destinată elevilor, studenților și părinților și 0800 67 20 32 - linie telefonică destinată directorilor și administrației publice locale

Formarea continuă a cadrelor didactice este un instrument esențial în procesul de transformare a sistemului educațional. De fiabilitatea programelor de formare continuă a cadrelor didactice, cu accent pe componenta digitală, depinde viteza de adaptare a școlii la realitatea socială, respectiv la un context epidemiologic atipic și extrem de dinamic. În această perioadă, formarea continuă se derulează cu obiectivul de a facilita demersul didactic, din planul clasic, față în față, în cel hibrid - blended learning. Importanța acestui proces, pentru asigurarea desfășurării în bune condiții a actului educațional, este subliniată de toate documentele europene referitoare la educație. Prin urmare, Ministerul Educației și Cercetării a regândit și asumat rolurile din sistemul național de formare continuă. Rolul caselor corpului didactic (CCD), bunăoară, a fost adaptat noii realități pandemice, incluzând și componenta de facilitare a formării. Astfel, prin CCD, profesorii nu beneficiază doar de formare continuă specializată, ci și de consiliere și de mentorat de dezvoltare profesională. Prin și cu ajutorul CCD, profesorii pot identifica programe de formare continuă, furnizate de către terți - universități, organizații nonguvernamentale, centre de studii, instituții de cercetare etc. Aceste programe de formare continuă și diverse alte activități de formare sunt accesibile în această perioadă, dar și după începerea cursurilor anului școlar 2020-2021.