Ghid pentru profesorii consilieri școlari - Programe și activități de consiliere pentru dezvoltarea competențelor socio-emoționale ale elevilor

 

Ghidul conține programe  și activități de consiliere,  pentru toate nivelurile de învățământ: primar, gimnazial, liceal/ profesional și vizează toate competențele CASEL (învățare socio-emoțională); programele și activitățile de consiliere sunt prezentate pe baza aceluiași format: Fișa de prezentare - Program de consiliere, Fișa de prezentare - Activitate de consiliere și pot fi realizate: față în față, online,  față în față și online, atât de către consilierii școlari din CJRAE/CMBRAE cât și de către echipe formate din consilier școlar și profesori/alți colaboratori.

 

Ghidul vine în întâmpinarea nevoii profesorilor consilieri de a-și dezvolta competențele digitale, prin exemplificarea modului de utilizare a tehnologiilor informatice și de comunicare (TIC) în cadrul activităților de consiliere, pentru dezvoltarea competențelor socio-emoționale ale elevilori, în manieră online și blended (atât față în față, cât și online).

 

De asemenea, ghidul exemplifică modul de colaborare eficientă cu alți profesori, lucrul în echipe alcătuite din profesori consilieri și alți profesori, părinți, reprezentanți ai comunității locale (unele programe și activități) și abordează tematici importante pentru  acompanierea socio-emoțională a elevilor, în contextul crizei COVID-19: gestionarea emoțiilor: ex. - autocontrolul emoțiilor, gestionarea frustrării, a furiei, dezvoltare emoțională, controlul fricii;

dezvoltare personală generală: ex. autocunoaștere, încredere în sine, descoperirea valorilor personale etc.; reziliență și criză: ex. gestionarea stărilor de criză, creșterea rezilienței în situații de criză etc.; gestionarea stresului: ex. organizare, planificare, managementul timpului, multitasking, managementul timpului liber; relaționare/ comunicare: relația profesori-elevi, relaționarea în lipsa contactului fizic, tehnici de comunicare eficientă etc.

Pentru a accesa ghidul dorit vă rugăm să selectați nivelul
Nivel educațional