Guvernul a reglementat noul cadru de organizare a concursului pentru ocuparea funcțiilor de conducere în sistemul național de învățământ preuniversitar

Guvernul a reglementat noul cadru de organizare a concursului pentru ocuparea funcțiilor de conducere în sistemul național de învățământ preuniversitar

Ordonanța de urgență a fost inițiată pentru a se putea realiza extinderea bazei de selecție și introducerea unor criterii de performanță în procesul de susținere a concursului pentru ocuparea funcțiilor de director, director adjunct în unitățile de învățământ preuniversitar și funcțiilor de conducere, îndrumare și control în inspectoratele școlare și casele corpului didactic.
Ordonanță de Urgență - inițiată de Ministerul Educației și aprobată de Executiv - pentru instituirea unor măsuri privind buna funcționare a sistemului de învățământ

Ordonanță de Urgență - inițiată de Ministerul Educației și aprobată de Executiv - pentru instituirea unor măsuri privind buna funcționare a sistemului de învățământ

Măsurile adoptate vizează interesul elevilor, având în vedere organizarea examenului de bacalaureat în condiții excepționale, conforme cu normele de protecție sanitară aplicabile în perioada de alertă, în anul şcolar 2020-2021. Astfel, probele de evaluare a competențelor din cadrul examenului de bacalaureat urmează a fi echivalate/recunoscute.