Ordonanță de Urgență - inițiată de Ministerul Educației și aprobată de Executiv - pentru instituirea unor măsuri privind buna funcționare a sistemului de învățământ


Guvernul României a adoptat în ședința de astăzi, 19 mai 2021, un proiect de Ordonanță de Urgență inițiat de Ministerul Educației în vederea modificării și completării unor acte normative (Legea educației naționale nr. 1/2011 și Legea nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare).

Prin adoptarea acestui proiect a fost creată baza legală pentru echivalarea/recunoașterea nivelurilor de competență din cadrul probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale pentru examenul național de bacalaureat (2021).

Metodologia va fi aprobată, prin ordin de ministru, în cel mult 15 zile de la intrarea în vigoare a ordonanței, alături de ordinul care va modifica și completa calendarul examenului național de bacalaureat din acest an, în sensul introducerii intervalului alocat echivălării/recunoașterii nivelurilor de competență.

A doua intervenție legislativă a vizat flexibilizarea programelor naţionale gestionate de Ministerul Educației, inclusiv în contextul instituirii stării de alertă la nivel naţional.

În acest sens, pentru eficientizarea derulării programului „Euro 200” privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, în condițiile prevăzute de Legea nr. 269/2004, dar și pentru facilitarea accesului elevilor la activitatea didactică on-line, în funcție de situațiile ce pot apărea, calendarul de desfășurare poate fi stabilit şi actualizat prin ordin al ministrului educaţiei.

Proiectul ordonanței de urgență care va face posibilă decontarea navetei elevilor se află în procedură de avizare, urmând a fi supus adoptării in următoarea ședință a Executivului.