Numerele TelVerde: 0800 67 20 31 - linie telefonică destinată elevilor, studenților și părinților și 0800 67 20 32 - linie telefonică destinată directorilor și administrației publice locale

Proiectul CRED

Un rol important în formarea/dezvoltarea și exersarea competențelor TIC/digitale pentru desfășurarea activităților didactice în mediul online îi revine Proiectului CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți – CRED. În acest context, aproximativ 20.000 de cadre didactice din învățământul primar și gimnazial vor fi beneficiat, până la începerea cursurilor noului anul școlar de formarea/dezvoltarea competențelor TIC/digitale. Acest lucru se realizează fie prin participarea la activitățile de formare continuă desfășurate în sistem online sincron/webinar, în cadrul programelor de formare continuă acreditate pentru cadrele didactice din învățământul primar și gimnazial, organizate în sistem blended learning pe platforma proiectului CRED, fie prin dezvoltarea și utilizarea de resurse educaționale deschise, relevante pentru aplicarea la clasă a noului curriculum din învățământul primar și gimnazial și valorificate anual, în cadrul concursului național Creatori de educație. Tot în cadrul proiectului CRED, a fost dezvoltată platforma Digital pe EduCred, care indexează oferte gratuite de formare digitală.

 

Manualele 3D

Pentru prima dată, pe piața educațională românească, elevii și cadrele didactice pot beneficia acum de manuale 3D, prin intermediul cărora profesorii, elevii și părinții pot avea acces gratuit la resurse educaționale spectaculoase. Utilizarea manualelor digitale îmbogățite cu animații 3D interactive, materialele video educaționale și testele îmbină avantajele oferite atât de cărțile tipărite, cât și de dispozitivele mobile. Având în vedere potențialul didactic și formativ al utilizării manualelor 3D și al instrumentelor interactive, Editura Didactică și Pedagogică organizează webinare gratuite pentru toți care predau în sistemul de învățământ preuniversitar discipline diferite din trunchiul comun. Fiecare județ și municipiul București vor avea profesori instruiți să utilizeze și să evalueze un manual 3D. Beneficiarii acestei activități de formare sunt cadre didactice de specialități diferite, cu experiență în elaborarea de manuale/auxiliare didactice/ softuri educaționale, profesori metodiști din liceele pedagogice ș.a. Casele corpului didactic vor organiza și vor facilita participarea profesorilor la cursuri/activități de formare privind utilizarea și evaluarea manualelor 3D și a instrumentelor interactive, pentru desfășurarea predării și învățării la distanță/online.

 

TeleȘcoala profesorilor

TeleȘcoala profesorilor cuprinde lecții filmate și tutoriale în sistem teleșcoală. Printre experiențele ce se circumscriu educației la distanță, programul Teleșcoală, dezvoltat de Televiziunea Română (TVR) și Ministerul Educației și Cercetării (MEC) s-a dovedit o soluție eficientă, pentru prima etapă, implementată rapid și centrată pe nevoile elevilor din clasele de gimnaziu și liceu. Începând cu data de 24 august, parteneriatul MEC-TVR se concretizează în etapa a doua, mai exact un program de formare pentru cadrele didactice: „TeleȘcoala profesorilor”. Pe durata a 15 cursuri, cadrele didactice vor avea posibilitatea să parcurgă conținuturi cu privire la utilizarea platformelor educaționale pentru susținerea de lecții on-line. Tematica abordată vizează funcționalitățile puse la dispoziție, în mod gratuit, de către Google și Microsoft, respectiv platformele G Suite for Education și Microsoft Office 36. Difuzarea cursurilor se va realiza de luni până vineri, în intervalul orar 9:00-9:30, cu reluare în aceeași zi, în intervalul orar 15:00-15:30, pe postul TVR2. De asemenea, cursurile vor fi disponibile pe canalele de YouTube ale Televiziunii Române și ale Ministerului Educației și Cercetării. Vor fi formați atât profesorii care elaborează conținutul unor lecții filmate, cât și profesorii care utilizează în activitatea didactică astfel de lecții.