Numerele TelVerde: 0800 67 20 31 - linie telefonică destinată elevilor, studenților și părinților și 0800 67 20 32 - linie telefonică destinată directorilor și administrației publice locale

Învățământul profesional și tehnic

 

Având în vedere că în majoritatea unităților de învățământ profesional și tehnic se derulează și cursuri pentru învățământul liceal teoretic sau vocațional, în acest ghid au fost abordate doar aspectele specifice formării de specialitate în laboratoare, ateliere din şcoală şi la operatorii economici. Pregătirea elevilor pentru predarea teoretică a modulelor de specialitate în școală se realizează similar și integrat cu celelalte ore/ discipline.

 

Pentru derularea în bune condiții a procesului instructiv educativ în unitățile de învățământ profesional și tehnic, vor fi abordate 3 (trei) scenarii, care pot funcționa independent sau simultan, în funcție de:

  • evoluția pandemiei COVID-19 la nivel național, regional sau la nivel local/comunitar;
  • posibilitatea îndeplinirii tuturor condițiilor pentru asigurarea protecției adecvate împotriva infecției SARS-CoV-2 la nivelul unității de învățământ profesional și tehnic și la nivelul operatorului economic.

Acest ghid reprezintă o recomandare a Ministerului Educației și Cercetării și nu are caracter obligatoriu.

Apasati aici pentru a descarca ghidul complet