Numerele TelVerde: 0800 67 20 31 - linie telefonică destinată elevilor, studenților și părinților și 0800 67 20 32 - linie telefonică destinată directorilor și administrației publice locale

Repere metodologice pentru consolidarea achizițiilor din anul școlar 2019 -2020

Ce anume a generat elaborarea lor?

 • Suspendarea cursurilor, începând cu 11 martie 2020 până la finalizarea anului școlar 2019 - 2020, în condițiile pandemiei cu COVID-19.
 • Experiența redusă a profesorilor în ceea ce privește predarea online, folosirea resurselor digitale și alegerea platformelor de lucru.

În aceste condiții, eficacitatea procesului educațional este mai dificil de cuantificat, dar nu imposibil, și poate fi remediată.

Care este scopul lor?

 • Recomandă modalități prin care profesorii pot realiza, în anul școlar 2020 - 2021, reducerea decalajelor între ceea ce trebuia să fie predat conform planificării calendaristice, ceea ce s-a predat efectiv și ceea ce elevii au reusit, de fapt, să învețe.

Ce au în vedere ?

 • orientarea profesorilor către un demers comun prin raportarea critică la activitatea de predare-învățare-evaluare din perioada de pandemie;
 • orientarea către identificarea, înregistrarea, cuantificarea a ceea ce, la sfârșitul anului școlar, a fost considerat în risc, din perspectiva asigurării continuității în învățare;
 • orientarea către decizii și măsuri care să conducă la eficientizarea predării/învățării și diminuarea efectelor negative, respectiv la remedierea/recuperarea „pierderilor” în învățare.

Ce reprezintă?

 • Reperele metodologice au titlu de recomandare, constituindu-se în material de sprijin, fără a reprezenta o abordare exhaustivă sau prescriptivă/obligatorie. Fiecare profesor va reflecta asupra propriului demers, în vederea stabilirii acțiunilor necesare pentru planificarea, proiectarea și desfășurarea procesului didactic în anul școlar 2020 - 2021, cu asumarea unui parcurs eficient care să permită remedierea/recuperarea decalajelor în raport cu programa școlară a anului 2019 - 2020 și fără prejudicierea țintelor anului școlar 2020 - 2021.

Ce conțin?

 • Sunt structurate pe trei secțiuni:

 

1. Repere pentru realizarea planificării calendaristice pentru anul școlar 2020 - 2021

În scopul realizării planificării calendaristice pentru anul școlar 2020-2021, profesorul va ține seama de următoarele:

 • aprecierea unor eventuale probleme de învățare în contextul întreruperii cursurilor „față în față” în martie 2020;
 • consultarea planificării calendaristice anterioare și sesizarea elementelor insuficient structurate în perioada de cursuri online sau neconsolidate după martie 2020;
 • realizarea de conexiuni între componentele estimate a fi insuficient asimilate și programa aferentă anului școlar 2020 - 2021.

2. Evaluarea gradului de formare a competențelor din anul anterior

Această secțiune are rolul de a sprijini profesorii cu repere pentru elaborarea unor seturi de sarcini de evaluare, astfel încât să poată identifica măsura în care s-au structurat competențele specifice ale programei școlare din anul școlar 2019 - 2020. Vor fi puse la dispoziție sarcini de evaluare, pe niveluri, centrate pe competențe și care vor fundamenta construirea activităților de învățare cu caracter remedial/de recuperare, contextualizate și centrate pe competențe.

 

3. Recomandări pentru construirea noilor achiziții. Exemple de activități de învățare

Rezultatele evaluărilor inițiale vor sta la baza proiectării demersurilor didactice ulterioare. În plus, vor fi prezentate exemple care să faciliteze utilizarea în predare-învățare-evaluare a instrumentarului noilor tehnologii. Sunt promovate exemple de activități de învățare și pentru elevii din medii și grupuri dezavantajate, cu statut socio-economic scăzut sau cu nivel educațional al părinților scăzut, care nu au au fost beneficiarii învățării la distanță.

 

Cronologie:

 • 18 iunie: prezentarea cadrului general care definește întreaga abordare & agrearea acestuia la nivelul conducerii ministerului
 • 18 iunie - 1 august: constituirea grupurilor de lucru pe discipline/grupuri de discipline
 • 23 iunie - 12 august: webinarii de prezentare/familiarizare cu demersul (incluzând clarificari conceptuale) și webinarii dedicate activităților de lucru în colaborare
 • 15 iulie: versiuni intermediare ale materialelor-suport
 • 14 august - 23 august: produse finale - repere metodologice pentru 16 discipline; suplimentar, se adaugă un material-suport pentru învățământul primar și unul pentru învățământul preșcolar

 

Pentru a accesa reperele metodologice va rugăm să selectați nivelul și disciplina
Nivel educațional Profil/Disciplina